torsdag 3. mai 2012

BARN AV REGNBUEN - og 1. maimarkering

1. mai er nettopp tilbakelagt. Opp alle jordens bundne treller, opp i som sulten knuget har....kamerater!! Frihetens forpost her nord! Vi skal verge hver fot av dets jord!
Mange løsrevne ord og uttrykk, godt kjent fra min barndom og ungdom med en far som var godt kjent i arbeiderbevegelsen. Jeg husker at jeg diskuterte veldig mye med min far i forhold til hva vi nå har å kjempe for. (det var for 30 år siden) I min ungdommelige iver listet jeg opp for han om alle våre rettigheter og alt vi hadde oppnådd. Han, som tidligere konsentrasjonsleirfange fra krigen, sa med mye tyngde at like viktig er kampen for å bevare det vi har! Hm....joda, sant nok, jeg håper jeg hørte etter, men hva som setter seg fast i en 12-13-14-15 årings hode er jo så ymse.
JEg har tenkt mye på disse samtalene jeg hadde med mine far for så lang tid tilbake etter hva som skjedde landet vårt i juli. Jeg er uendelig glad for at min far slapp å oppleve den katastrofen som skjedde den 22. juli, men jeg har tenkt mye på det han snakket om i forhold til kampen om å bevare alt det gode i landet vårt. Alt han sa om hvor sårbare vi er. Alt han sa om hvor sårbar gleden, kjærligheten og samholdet er. Alt han sa om viktigheten av å holde tanken om solidaritet veldig høyt, kanskje minst like høyt i et lands gode tider, fordi vi mennesker kan falle litt tilbake i troen på at det å ha det godt alltid vil bestå.

Av disse grunner var jeg i år på min første første maimarkering på svært svært mange år.


BARN AV REGNBUEN, Lillebjørn Nilsen/Pete Seeger

En himmel full av stjerner.
Blått hav så langt du ser.
En jord der blomster gror.
Kan du ønske mer?
Sammen skal vi leve.
Hver søster og hver bror.
Små barn av regnbuen
og en frodig jord.

Noen tror det ikke nytter.
Andre kaster tiden bort med prat.
Noen tror at vi kan leve av
Plast og syntetisk mat.
Og noen stjeler fra de unge
som blir sendt ut for og slåss.
Noe stjeler fra de mange
som kommer etter oss.

En himmel full av...

Men si det til alle barna!
Si det til hver far og mor:
Ennå har vi en sjanse
til å dele et håp og en jord.

En himmel full av...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar