tirsdag 24. april 2012

Forskjell på en kunstnersjel og en psykisk syk?

Er det flere mennesker med alvorlige psykiske lidelser blant de kreative enn i befolkningen forøvrig? Gir mulighet for å skape stor kunst også mulighet for å bli alvorlig syk? Er det å være kreativ beslektet med psykisk lidelse?
Det er min påstand at svaret på disse spørsmålene er et ubetinget ja. Jeg minner om at her i min blogg tillater jeg meg å skrive om det jeg tror er riktig. Her kan jeg slippe å bry meg så veldig om en mer objektiv sannhet. Jeg kjenner derfor ikke til rekkevidden av forskning som er gjort på dette feltet, men det er heller ikke poenget mitt. Jeg slår likevel et slag for noe jeg selv tror er riktig. :-)
Hvorfor skulle jeg, som selv er et skapende menneske, ellers kjenne et slektskap til de alvorlig syke uten at jeg selv noen gang har vært psykotisk eller på annen måte vært psykisk syk?
Jeg er nok også heldig stillet som vet at inni et kreativt menneske ligger en skjør verden som må passes veldig godt på. Der inne i den verdenen finnes kun tynne gjennomskinnelige vegger som duver lett i vinden, og takhøyden tilpasses situasjon og tid. Det glitrer og blinker og solen skinner. Men alt dette har en klar mulighet til å falle sammen som et korthus der restene blir til støv som gir smerter. Skyggene av det som kunne ha vært eller som var løper frem og tilbake og skremmer hovedpersonen til taushet eller til et hylekor av angst, angst for det ukjente.
Noen er heldige som kan ivareta dette hemmelige område inni seg selv...de blir kanskje skapende mennesker. De som av forskjellige grunner ikke får mulighet til å ivareta dette området, kan bli værende i restene av korthuset.
....tror jeg iallefall.......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar