torsdag 21. mars 2013

Eget håp og egen glede ved siden av en annens sorg og smerte

Det er ikke nødvendig å lide selv om en annen lider. Det er lov å ha en kjerne av glede og håp for seg selv  og sitt liv selv om folk rundt en kanskje ikke har det så greit.

2 kommentarer: