mandag 16. januar 2012

PSYKIATRISKE DIAGNOSER

I beste fall....en beskrivelse av en samling symptomer som hos et menneske sees i sammenheng.....
Reelt sett tror jeg psykologiske reaksjoner i de aller aller fleste tilfeller er helt naturlige og normale, sunne reaksjoner på unormale situasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar