søndag 22. september 2013

Holistisk syn på menneskets helse

I medisinen betegner holisme en holdning der diagnose, forebygging og behandling inkluderer en forståelse av hele mennesket i dets naturlige omgivelser, der både kroppslige, psykologiske og sosiale faktorer omfattes.
Mange av de store fremskrittene innen medisinen er et resultat av en detaljert delforståelse av biokjemiske prosesser, av celler, vev og organer. Holisme kan forstås som en reaksjon på at en slik biomekanisk vinkling har tatt stor plass i medisinen i moderne tid.
Sitat Store medisinske Leksikon.
Om en pasient både har store psykologiske og somatiske symtpmer som opptrer samtidig har de et problem. Hvilke fagpersoner skal da ta det faglige ansvaret for vedkommende? Han eller hun kan da stå i fare for å bli sendt fra skanse til skanse der noen sier at her er det så mye somatikk at det må tas hånd om før vi kan behandle det psykiske. Evt motsatt, at en psykotisk person må behandles for sin psykose før det somatiske kan behandles. Noe som kan føre til at ingen gjør noe for en pasient som er sterkt behandlingstrengende. 
I slike situasjoner er det et skrikende behov for holistisk tenkning.
Jeg har også sett situasjoner der det arbeides grundig og systematisk etter alle kunstnes regler med en pasients depresjon uten at så mye skjer. Plutselig oppdages det at pasienten har en veldeig dårlig tannstatus. Når tennene repareres er depresjonen borte.
Evt en emosjonell ustabilitet som skaper enormt med vanskeligheter i et menneskeliv,  repareres ved at  vedkomende får ny jobb evt et bedre botilbud.
Jeg mener i aller høyest grad ikke at slike ting alltid løser flokene, men med et litt mer helhetlig syn på helse kunne flere ting vært løst raskere.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar