lørdag 21. september 2013

Troens plass i samfunnet

Hva gjør tro i et samfunn?
Jeg tror det er viktig at vi mennesker får være hele mennesker. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det sakrale, det hellige, det spirituelle, vår tro eller vårt standpunkt om ikke å tro, må være en del av vårt helsevesen og hvordan vi møter hverandre. Det er fint å kunne være små mennesker som titter ut i den store verden sammen, også når man jobber i helsevesenet.
 Vi ser at handelstanden på mange måter har overtatt julen, og selv må jeg innrømme at jeg nok på et vis til en en viss grad har gitt opp å ha en stemningsfull og sakral jul. Likevel var det i dette underlige samfunnet vårt ganske fint for første gang å få oppleve en fullsatt kirke julaften synge deilig er jorden stående, og presten som sa "gå i fred".
Tenk for en rolle å bekle å være prest....
Med all respekt for de menneskene som ikke er troende, vil jeg likevel hevde at et samfunn trenger en tro, noen sett av religiølse tanker og regler. Det er jo faktisk dette vi samles om når vi har våre overgangsritualer og når vi skal feire noe viktig. Mange mennesker synes det er greit å ha et religiøst innslag eller en religiøs vri på en markering selv om de ikke selv bekjenner seg om troende mennesker. Vi trenger noe å holde oss i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar