lørdag 22. desember 2012

Innadvendtheten finnes ikke sa min far

Ja, det sa han.  :-)
Han døde for mange mange år siden, og jeg har tenkt mye på hans innstendige tanker om innadvendtheten som et fenomen som bare oppstår i møte med feil folk.
Så altså; sørger vi for å finne folk som tåler våre tanker og våre følelser behøver vi ikke iverksette vår evne til innadvendthet. Ganske klokt sagt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar