torsdag 27. desember 2012

Sykeliggjøring av følsomhet

Hvilke mennesker er det som driver samfunnsutviklingen videre. Hvem er det som ser det som de andre ikke ser.
I psykiatrien har vi dessverre fortsatt et ganske smalt syn på hva som er normalt.Følsomhet er ikke en gangbar egenskap i dagens samfunn.Vi skal følge godt med i nyhetene, i det tildels brutale samfunnet vi lever i, og vi skal ha et høyt energinivå der vi har tid til å trene og til å ta oss godt av familie i tillegg til å ha en godf karriereklatring. Vi er det sånn at realiteten er litt annerledes for de fleste av oss. Vi er nødt til å kompromisse på en del ting, og vi er nødt til å leve enkelt til tider. Noen lar være å følge med på nyheter og lar i aller høyeste grad ABB være et ikke-tema.
Noen av disse menneskene har egenskaper som innebærer en mulighet til å vise de andre menneskene ting som er usynelig for dem. Noen av disse menneskene er kapable til å se nyanser i tilværelsen som kanskje ikke er så synlig for de fleste. Noen av disse menneskene klistrer vi merkelapper på og kaller dem syke. Er det de som er syke eller lever vi i et sykt samfunn der effektivitet og kvantum vurderes høyere enn følsomhet og kvalitet....?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar