torsdag 1. november 2012

ORDFØREREN OG ANDRE GRENSEOVERSKRIDERE

Ja, denne merkelige saken der i Vågå......
Jeg synes denne saken har vært ganske interessant å følge. Det er interessant å høre folk snakke om hva en ung jente kan innebære av fristelser for en mann ( grrrrr......en 13-14 åring er et barn!)
Og det er interessant å høre folk vurdere sannhetsgehalten i jentas forklaring. Har inntrykk av at menge har hatt mye større vanskeligheter med å stole på henne enn på han.
En ting jeg har undret meg mye over er viktigheten av at voksenverden er trygg for den oppvoksende slekt. Jeg vet ingenting om denne jentas måte å forholde seg til sin verden på. Men jeg synes det er så viktig at om hun eller andre unge jenter kanskje kan ha vanskeligheter med grenser mot omverdenen, er det uansett voksenverdenens oppgave å sette de nødvendige grensene for å gi våre barn og ungdom trygghet. Den voksne verden har et stort ansvar i forhold til å ta ansvaret om grenser må settes, uansett hva slags grenser det måtte handle om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar