tirsdag 10. april 2012

Annette Juell Ødegaard

Dette er Annette Juell Ødegaard. Hun er tilknyttet Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon. Jeg hadde den glede å ha henne somlærer i 4 år. Hennes felespillende nærvær og hennes store faglige kunnskap koblet med stor erfaring gjennom mange år innen psykiatrifeltet, gjorde henne til en trygg og god lærer. Jeg vil få takke og hedre henne og ønske henne mange en god jodleopplevelse. For hver lille jodling jeg hører, tenker jeg på Annette. :-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar