mandag 2. april 2012

Hver dag
Hver dag gir lysregn fra de grønne skogene. Hver dag samler jeg meg om de enestående skyggene som brenner hull i min madrass. De er mangesidige våpen som en skjør hjerne ikke klarer å betrakte uten å gråte blykuler.
Hver dag betakter jeg verden uten å se noen sammenheng. Hver dag strekker jeg meg ut i tynn luft for å nå et mål, og hver dag må jeg samle meg om andre vilkår enn forståelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar