søndag 22. april 2012

Psykotisk, fravær av rasjonell tenkning?

Mange mennesker mener at man ikke lengre er rasjonell når man er psykostisk.
Det rasjonelle knyttes vel ofte til fornuft. Noe er rasjonelt om det gir et ønsket resultat på en ikke.tilfeldig måte.

Det var vel Max Weber som snakket om 4 former for handlinger.
De affektfulle der handlingen er styrt av følelser.
De tradisjonelle der handlingene utføres av vaner.
De verdipregede som er handlinger knyttet til egenverdi, etisk, estetisk eller religiøs
De formålsrasjponelle som er knyttet til handlinger der man velger det mest effektive for å nå et mål.

Man kan jo også snakke om å handle ut fra hva jeg tror er best og ut fra hva som virkelig er best.

Skal vi virkelig mene at alt dette opphører i psykotisk tilstand? 
Etter min mening avhenger det av hva vi sikter til. Jeg tror, eller nei, jeg er helt overbevist om at det finnes forklaringsmodeller for hvordan og hvorfor en psykotisk person tenker som han eller hun gjør. Det er alltid tråder å trekke i og veier å gå i forhold til å finne ut av hvorfor tankemønstrene har blitt slik de har blitt. Kanskje forstår ikke hverken du eller jeg disse tankemøsnstrene, men det betyr ikke at muligheten til å forstå ikke finnes! Det betyr bare at den gitte pasienten ikke enda har funnet riktig terapeut. Jeg har en sterk tro på det relasjonelle og det helende i pasient/klient-forholdet.

Min påstand er at i det å være psykotisk ligger en rasjonell tenkning med andre rammer enn hva vi pleier å se.

Og om jeg husker Weber helt feil, så får vi bære over med det. ;-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar