tirsdag 3. april 2012

HOLDNINGER TIL EGEN PSYKISK HELSE NÅR MAN JOBBER I PSYKIATRIEN

Jeg vet at mange har erfaringer med terapi, mange med innleggelser i psykiatrien også. For meg som jobber i bransjen er det så viktig å høre hva andre kjenner eller har kjent har vært bra for dem i en kritisk situasjon, eller tung periode i livet.
Ofte har jeg opplevd at pasienter jeg møter på min vei, synes det er en merkelig tanke at alle mennesker har en psykisk helse, både ansatte og pasientene. Denne psykiske helsen går i bølgedaler. Vi er alle i en prosess enten vi jobber i psykiatrien eller trenger hjelpen derfra. Og rollene kan være byttet om når det har gått noen år frem i tid.
Kanskje kan vi være til større hjelp for våre pasienter om vi våger å være en tanke mer personlige? Ikke private, men personlige.....Tror et levende menneske av kjøtt og blod er lettere å lene seg mot og ha tillit til, enn et menneske som ikke er i stand til å vise noen form for "svakhet". Ikke sant?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar